Hoitoaikaperusteinen päivähoito-maksu

 PERHEPÄIVÄHOIDON HOITOAIKAPERUSTEISET PÄIVÄHOITOMAKSUT

Sopimuksen voi tehdä vähintään kolmeksi kalenterikuukaudeksi ja se tulee tehdä

päivähoitotarpeen maksimimäärän mukaan. Varattuja tuntimääriä seurataan ja mikäli

toteutunut päivähoidon tarve ylittää laskutuksen perusteena olevan tuntimäärän

kuukaudessa, peritään tältä kuukaudelta toteutunutta tuntimäärää vastaava maksu.

Mikäli toteutunut päivähoidon tarve ylittyy kahtena perättäisenä kuukautena, maksusopimusta

tarkistetaan kunnan toimesta yksipuolisesti ja asiakasmaksu muutetaan

todenmukaista käyttöä vastaavaksi.

Päivähoidon tarve tulee ilmoittaa hoitopaikkaan viimeistään viikkoa ennen. Jotta

poissaolot eivät nostaisi lapsen käyttämää tuntimäärää, pitää myös poissaoloista

ilmoittaa päiväkotiin viikkoa ennen, mikäli poissaolon syy on muu kuin sairaus.

Muutoin varattu hoito-aika lasketaan käyttötunteihin, vaikka lapsi ei olisikaan paikalla.

 

Asiakasmaksut määräytyvät seuraavan tuntijaon mukaan:

0 - 85 tuntia 50 % täydestä maksusta

86-120 tuntia 70% täydestä maksusta

121-140 tuntia 80% täydestä maksusta

141 -155 tuntia 85% täydestä maksusta

156-170 tuntia 90% täydestä maksusta

171- tuntia 100% täydestä maksusta